Facilitair beheer

legionella_doorspoelen-illustratie

Met behulp van slimme sensoren kunnen gebouwen smart gemaakt worden. Hierdoor worden de gebouwen efficiënter in bijvoorbeeld energieverbruik en onderhoud, om de gebruikers van het gebouw het zo gemakkelijk mogelijk te maken

Wat bieden wij?

Met behulp van onze maatwerk applicaties kunt u uw gebouwen gemakkelijker beheren, waardoor de onderhoudsplanning en het energieverbruik efficiënter en op real-time data gebaseerd kan worden. Wij ondersteunen u graag in het beheren van gebouwen met onze slimme applicaties, waarbij predictive maintenance centraal staat.

applicaties-legionella

Legionellapreventie

In leidingen met stilstaand water tussen de 25 en 60°C is er een verhoogde kans op de groei van de legionellabacterie. Vooral in ‘dode’ hoeken waar water langdurig stil blijft staan gedijt de bacterie goed. Om legionella te voorkomen kan er handmatig gespoeld worden, maar dit kan ook opgelost worden door een spoelsysteem met een temperatuursensor te installeren.

Wanneer de gemeten waterleidingtemperatuur boven een bepaalde ingestelde waarde komt, wordt er automatisch gespoeld gedurende een ingestelde tijd of tot de temperatuur van de leiding onder een bepaalde waarde komt. Hiernaast wordt onafhankelijk van de temperatuur automatisch een x-aantal keren per dag/week gespoeld. Een overloopbeveiliging houdt in de gaten of het spoelwater goed wegstroomt. Spoelmomenten (zowel de vaste spoelmomenten als spoeling bij temperatuuroverschrijding) worden via het LoRa netwerk doorgegeven.

Gebouwbeheerders zijn verplicht om een legionella beheersplan op te stellen en toe te passen in hun gebouw. Deze spoelautomaten kunnen ingezet worden bij de realisatie van het beheersplan en informatie aanleveren voor de wekelijkse rapportage.

supermarktwezen

Oplossingen voor het supermarktwezen

Binnen de supermarkt sector zijn vele toepassingen mogelijk. Bijvoorbeeld m.b.t. het binnenklimaat in de winkel. Van grote invloed op de klanttevredenheid, maar ook op bederf van versproducten. Door monitoring van temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk en CO2 gehalte kan de luchtkwaliteit verbeterd en geoptimaliseerd worden voor nog betere producten en tevredener klanten. Een poortjesteller geeft daarentegen inzicht in de doorstroom van klanten, waarmee kassabezetting, winkeltijden en vakkenvul-momenten geoptimaliseerd kunnen worden. Een andere slimme toepassing: bewaking van openstaande deuren bij koel/vriesvakken (bij langer dan xx minuten signaal naar personeel)

poortjesteller-1

Poortjesteller

In een van de grootste supermarktketens van Nederland hebben wij momenteel een IoT testmodule draaien waarmee bezoekersaantallen  worden bijgehouden. Door pieken in bezoekersaantallen in gebouwen te analyseren kan hierop ingespeeld worden door bijvoorbeeld bevoorrading op rustige momenten te doen en meer (kassa)personeel laten werken op piekmomenten. Een vergelijkbare applicatie kan u ondersteunen door u inzicht te geven in bezoekersstromen in uw winkel of gebouw en daarbij de optimalisatie van openingstijden.

temperatuurmeter

Temperatuurmeter hoofdschakelaar

Uitval van koelinstallaties heeft grote gevolgen voor supermarkten. Hoewel zekeringen bij langdurige overbelasting van de elektrische installatie (op extreem warme dagen bijvoorbeeld) er normaal gesproken niet uit zullen branden, kan deze overbelasting uiteindelijk toch leiden tot uitval van de stroomvoorziening. Waarbij de oorzaak van de storing moeilijk te achterhalen is. Door bijvoorbeeld de temperatuur op kritische componenten te monitoren wordt inzicht verkregen in wat er in de meterkast gebeurd en kan tijdig ingegrepen of –indien nodig- opgeschaald worden in capaciteit. Hiermee wordt grote schade door bedorven goederen en ontevreden klanten voorkomen.

liftmonitor

Liftmonitor

De liftmonitor wordt op een lift geplaatst en registreert de bewegingen van de lift. Op basis van deze bewegingen kan het aantal en de duur van de ritten geregistreerd worden. Hiermee kan vervolgens een onderhoudsplan opgesteld worden. Normaal gebeurt dit op basis van een geschat aantal ritten, waardoor de gebouwbeheerder vaak met uitval van de lift te maken krijgt door te laat onderhoud. Ook kan het gebeuren dat er veel te vaak onderhoud wordt verricht. Met de liftmonitor wordt dit probleem voorkomen.

water-lekkage

Waterlekkage detector

Bij het verbrandingsproces in een cv-ketel ontstaat condens dat afgevoerd wordt naar het riool, hierin zitten ook afvalstoffen waardoor de afvoer verstopt kan raken. Vooral na de zomer, wanneer de cv weer intensiever gebruikt gaat worden, ontstaan vervolgens problemen en waterschade. De waterlekkage detector geeft via een sms of e-mail een waarschuwing bij vochtige leidingen en een alarm bij lekkage. Op deze wijze kan grote schade aan vloeren en muren voorkomen worden. Naast lekkage worden ook temperatuur en luchtvochtigheid gemeten om steeds tijdig op de hoogte te zijn van eventuele problemen met de cv-ketel.

applicaties-centraleverwarming

CO en gas detector

In de cv-ketel wordt aardgas verbrand om water op te warmen. De afvalgassen worden via een afvoerpijp afgevoerd naar buiten. Regelmatig komt het voor dat een rookgasafvoer los of verstopt raakt. Hierdoor ontstaat het risico dat schadelijke gassen in de woning komen. CO of Koolmonoxide is zo’n gas. CO is geurloos en zwaarder dan lucht en zeer giftig voor de mens. Een melder voor CO in de ruimte die via het LoRa netwerk een melding geeft via SMS of e-mail van verhoogde CO niveaus kan levens redden. Deze melder is ook uitstekend geschikt voor ruimtes die niet altijd bewoond zijn zoals recreatiewoningen, boten en andere verblijven. Ook als u niet aanwezig bent wordt uw installatie bewaakt. Deze sensor is ook beschikbaar voor de detectie van (aard)gas.

Veel meer mogelijkheden

De genoemde applicaties zijn slechts een indicatie van wat er allemaal mogelijk is op IOT gebied.
In nauwe samenwerking met u ontwikkelen we een oplossing op maat voor uw specifieke vraagstuk.

Telefoon : (088) 5621000
E-mail : sales (at) syrinx.nl
Privacy statement


ontwikkelpartner