Water en faunabeheer

dijk-illustratie

Nederland ademt water, het is overal aanwezig om ons heen. Rijkswaterstaat is druk bezig met de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsplan deel 2 waarbij dijken en waterwerken versterkt worden. Belangrijk bij de uitvoering van deze werken is het monitoren van de effecten van deze werken op onze dijken en kunstwerken.

Wat bieden wij?

Door onze intelligente IoT-modules aan uw bestaande systemen te koppelen geven wij u direct inzicht in alle verzamelde data. De allesomvattende oplossing geeft u de mogelijkheid om objecten vanaf een afstand te monitoren en uw water- en faunabeheer te optimaliseren.

U kunt hierbij denken aan de volgende toepassingen:

applicaties-dijk

Dijken

Te denken valt aan grondwaterspanning tijdens het verhogen van de dijken, de stabiliteit van dijken bij grote waterhoogte verschillen, de stand van het grondwater, de mate van grondverzakking bij opgespoten stukken land enz. Draadloze sensoren spelen bij het monitoren een grote rol waarbij het voordeel van de LoRa technologie onomstreden is: geen bekabeling meer en gegarandeerde verbinding voor jaren op een enkele batterij. Vooral op moeilijk toegankelijke plekken biedt dit een enorm voordeel.

grondwater

Grondwaterpijl monitoren

De grondwaterhoogte kan met een speciale IoT-module altijd bijgehouden worden. Hierbij wordt een melding gestuurd wanneer een waarde buiten de minimum- of maximumhoogte komt, zodat er mogelijk actie ondernomen kan worden. Op deze manier wordt er altijd bijgehouden hoe het met de grondwaterhoogte staat, wat eventuele verzakking, uitdroging maar ook verharding van de grond kan voorkomen.

kunstwerken

Kunstwerken

Ook voor het in de gaten houden van het functioneren van de vele objecten die onze waterwegen veiliger maken of anderzijds dienst doen hebben we oplossingen. Te denken valt aan accustatus monitoren voor boeien, sensoren waarmee drijflichamen in de grote zeesluizen bewaakt worden tegen beschadigingen of losgeslagen delen door aanvaringen, sensoren voor het bewaken op functioneren van belangrijke havenlichten enz. Het grote gemak van de draadloze verbinding waardoor geen bekabeling noodzakelijk is maakt vele nieuwe toepassingen mogelijk.

bijenkorf

Bijenkast klimaatmonitoring

Ons bijenvolk heeft het moeilijk, dit is iets wat algemeen bekend is. Met name het gebruik van pesticiden zorgt ervoor dat hele bijenvolken uitsterven. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het verbeteren van leefomstandigheden in bijenkasten om zo de bijenpopulatie te ondersteunen in de noodzakelijke groei. Hiervoor is het belangrijk om inzicht te krijgen in het binnenklimaat van een bijenkast en het effect hiervan op de groei van de bijenpopulatie in die kast. Met diverse sensoren kan dit bijenklimaat gemeten worden en de beweeglijkheid van het volk gemonitord worden. Via het LoRa netwerk worden deze waarden vervolgens centraal opgeslagen en verwerkt.

ongedierte

Ongedierte monitoring en bestrijding

Met behulp van een sensor en een IoT-module wordt via LoRa gemeld wanneer een val dichtgeklapt of onbruikbaar is. Groot voordeel hiervan is optimaal gebruik van de vallen, minimale downtijd én online inzicht in het ongedierteprobleem. Waarbij het probleem tevens gecorreleerd kan worden aan bijvoorbeeld de temperatuur, tijd van de dag cq. de periode in het jaar.

Wij bieden totaaloplossingen

De beschikbaarheid van onze eigen moderne elektronica productiefaciliteiten stelt ons in staat om het ontwikkelde product zeer snel te produceren, zowel in kleine als grote series. U brengt het idee en Syrinx zorgt voor de totaaloplossing. Van idee tot product.

Telefoon : (088) 5621000
E-mail : sales (at) syrinx.nl
Privacy statement


ontwikkelpartner