Zorg en veiligeid

zorgenveiligheid-illustratie

Bij zorg en veiligheid staan IoT-modules centraal die de veiligheid van mensen en objecten waarborgen en de zorg van mensen vergemakkelijken. Dit kan op vele manieren, zoals het monitoren van de luchtkwaliteit in een ouderenwoning, maar ook door het voorspellen van onderhoud aan een object.

Wat bieden wij?

Uw bestaande systemen kunnen wij koppelen aan onze intelligente IoT-modules om u zo een real-time inzicht te geven in alle binnengekomen data.

U kunt hierbij denken aan de volgende toepassingen:

water-lekkage

Water lekkage detector

Bij het verbrandingsproces in een cv-ketel ontstaat condens dat afgevoerd wordt naar het riool, hierin zitten ook afvalstoffen waardoor de afvoer verstopt kan raken. Vooral na de zomer, wanneer de cv weer intensiever gebruikt gaat worden, ontstaan vervolgens problemen en waterschade. De water lekkage detector geeft via een sms of e-mail een waarschuwing bij vochtige leidingen en een alarm bij lekkage. Op deze wijze kan grote schade aan vloeren en muren voorkomen worden. Naast lekkage worden ook temperatuur en luchtvochtigheid gemeten om steeds tijdig op de hoogte te zijn van eventuele problemen met de cv-ketel.

applicaties-centraleverwarming

CO en gas detector

In de cv-ketel wordt aardgas verbrand om water op te warmen. De afvalgassen worden via een afvoerpijp afgevoerd naar buiten. Regelmatig komt het voor dat een rookgasafvoer los of verstopt raakt. Hierdoor ontstaat het risico dat schadelijke gassen in de woning komen. CO of Koolmonoxide is zo’n gas. CO is geurloos en zwaarder dan lucht en zeer giftig voor de mens. Een melder voor CO in de ruimte die via het LoRa netwerk een melding geeft via SMS of e-mail van verhoogde CO niveaus kan levens redden. Deze melder is ook uitstekend geschikt voor ruimtes die niet altijd bewoond zijn zoals recreatiewoningen, boten en andere verblijven. Ook als u niet aanwezig bent wordt uw installatie bewaakt. Deze sensor is ook beschikbaar voor de detectie van (aard)gas.

ouderenzorg

Ouderenzorg

Met behulp van sensoren kunnen bedden slim worden gemaakt. Met direct real-time inzicht in de data van de sensoren kan er eventueel hulp ingeschakeld worden wanneer iemand een lange tijd op bed ligt, of misschien al een lange tijd niet op bed is geweest. Hierdoor kan er directer en effectiever zorg verleend worden bij mensen waar niet 24-uur per dag hulp aanwezig is.

hydrauliek

Trillingmeter hydrauliek uitlezen

Bij machines kunnen onderdelen gaan trillen, wat tot onveilige situaties kan leiden. Door de trilling te analyseren, kunnen afwijkingen in de trillingen geregistreerd en gemeld worden. Hierdoor kan bijvoorbeeld data gebruikt worden om onderhoudsbeurten te plannen, maar ook om het begin van problemen aan machines te voorkomen.

Syrinx ziet uitdagingen, geen beperkingen!

Graag gaan we met u samen de uitdaging aan voor het ontwikkelen van een nieuwe IoT module. Wij denken in mogelijkheden en oplossingen.

Telefoon : (088) 5621000
E-mail : sales (at) syrinx.nl
Privacy statement


ontwikkelpartner